Aké investície sa schválili v rámci okresu Zlaté Moravce na zasadnutí zast NSK?

(zdroj / foto: facebook,com, www.unsk.sk)

Za okres Zlaté Moravce máme v zastupiteľstve troch poslancov:
(zdroj / foto: Župné ozveny č.1)

Pre všetkých, ktorých zaujíma dianie na VÚC dňa 23.1.2023 sa konalo 1. riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK (Nitrianskeho samosprávaneho kraja)
Pozvánka, materiály: https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/53044

Marta Balážová

25. január o 11:30  ·

Začíname pracovať✍️

V pondelok 23.1.2023 sa konalo 1. riadne zasadnutie Zastupiteľsva NSK.

👥Schválili sme zloženie Rady Zastupiteľstva NSK, členov Rady partnerstva a členov komisíí z radov poslancov. Stala som sa členkou Komisie dopravy, Komisie energetiky, ŽP a Komisie kontroly. Tak ako v minulom volebnom období som sa stala členom Rady partnerstva.

V rámci okresu Zlaté Moravce sme schválili nasledovné investície⤵️

Oprava mostov:

✅Most medzi obcou Machulince a Obyce cez rieku Žitava
✅Most cez potok v obci Hosťovce

Financie na vypracovanie PD na opravu nasledovných mostov:

🔸Most ev. č. 1624-002 cez Žitavu v obci Žitavany
🔸Most ev. č. 1626-002 v katastri Čierne Kľačany cez potok
🔸Most ev. č. 1661-021 cez potok v obci Sľažany

Financie na dokončenie nezrealizovaných investícií z roku 2022:

🔹SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce 🏫 – Rekonštrukcia vnútroareálového vodovodu (cca 96 000 eur)
🔹Gymnázium J.K., Zlaté Moravce 🏫 – Rekonštrukcia tepelného hospodárstva (cca 155 000 eur)

🏥💜Na konci rokovania sme podporili Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.


1. riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK
Dátum zasadnutia: 23. januára 2023 o 09:00 hod.

PopisDokument
Pozvánka + programProgram 1. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK
DochádzkaDochádzka 1. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK
HlasovaniaHlasovania 1. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK
UzneseniaUznesenia 1. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK
Zápisnica 
Zvukový záznamZvukový záznam z 1. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK  Ikona súboru mp3 (98.8 MB)

FOTO:
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/53065
https://www.facebook.com/NitrianskySamospravnyKraj
https://www.facebook.com/mbalazova
https://www.facebook.com/timkrajnitra
https://www.facebook.com/branislavbecik

+ info o investíciách mimo okresu ZM:

Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja

ZASTUPITEĽSTVO NSK

V pondelok sa uskutočnilo prvé pracovné rokovanie zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po prvýkrát aj s poslancami našej regionálnej strany Tím Kraj Nitra.

Krajské zastupiteľstvo, okrem odhlasovania zloženia Rady zastupiteľstva NSK, členov Rady partnerstva a členov odborných komisií z radov poslancov, odsúhlasilo finančné prostriedky, napríklad aj na tieto investície.

V RÁMCI BEŽNÝCH VÝDAVKOV:

✅ navýšenie o 49 000 € na stavebnú údržbu mostných objektov vo vlastníctve NSK na cestách II. a III. triedy.

✅ prostriedky vo výške 5000 € na propagáciu NSK v rámci turnaja Európskej mládežníckej basketbalovej ligy v kategórii juniorov U20, divízia South, ktorý organizuje Školský basketbalový klub Levice v dňoch 2.-5. februára 2023.

✅ 28 500,00 € na Opravu strechy NKP „Dom ľudový I. Dolné Brhlovce“ – Tekovské múzeum v Leviciach.“

✅ 15 943, 20 € „PENZIÓN“, Zar. sociálnych služieb Topoľčany: Finančné prostriedky na dodávku a montáž samozatváracieho systému na dvere.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

ZMENA ROZPOČTU VYBRANÝCH NEZREALIZOVANÝCH INVESTÍCIÍ Z ROKU 2022:

✅ +13 009,59 € Spolupráca NSK so Združením obcí „Podzoborská hrádza“ pri budovaní „Cyklotrasy Cyklistická cestička Nitra – Výčapy – Opatovce

✅ +78 049,53 € Rozhľadňa Dolná Nitra (pri cyklochodníku Nitra – Vráble)

✅ +47 494,66 € Gymnázium A.V., Levice: Vybudovanie multifunkčného ihriska

270 628,42 € SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice: Rekonštrukcia budovy školského internátu

✅ +86 570,02 € Obchodná akadémia Nitra: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok

✅ +59 994,10 € SOŠ potravinárska, Topoľčany: Rekonštrukcia plynovej kotolne

✅ +182 255,10 € SOŠ agrotechnická, Topoľčany: Rekonštrukcia budovy školského internátu SOŠ agrotechnickej, Topoľčany – III. etapa (Rekonštrukcia balkónov, kovových výplní otvorov, zateplenie balkónov, bleskozvod I.)

✅ +85 680 € „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS Levice: Rekonštrukcia evakuačného výťahu so záložným zdrojom

✅ +230 199,66 € „NITRAVA“, ZSS Nitra: Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky

✅ +32 000 € Krajské osvetové stredisko v Nitre: Klimatizácia

VYBRANÉ NOVÉ INVESTIČNÉ AKCIE

✅ 70 000,00 € – aktualizácia strategického dokumentu Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

✅ 46 000 € Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach – reštaurátorský výskum, archeologický výskum a dendrologický posudok

V zastupiteľstve budú pôsobiť 3 poslanecké kluby. Pravicový klub, v rámci ktorého sú aj štyria poslanci Tím Kraj Nitra (celkom 16 poslancov), Aliancia-Szövetség (18 poslancov), Župný klub (16 poslancov). Štyria poslanci zvolení za stranu Smer-SD budú pracovať ako nezaradení.

Pevne veríme, že zastupiteľstvá NSK sa budú niesť v podobne konštruktívnom duchu, ako to prvé ✌️