Niektoré obce z okresu ZM sa pripajajú k protestu a zhasnú verejné osvetlenie

Ide napr. o obce:
Obec Zlatno
Obec Hosťovce
Obec Machulince
Obec Mankovce
(nie sú to všetky obce)

‼️PROTEST‼️

Vážení spoluobčania ,

pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023 v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.

Mestá a obce nie sú autormi problémov.

Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.