V novembri nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
(Tekovské noviny 2022/12)—–> Smútočné oznámenia 2022