Novoročný stolnotenisový turnaj Topoľčianky 2023

zdroj: 7. január 2022 | facebook.com | info@topolvar.sk | Naše Topoľčianky

FOTO – facebook.com

Novoročný stolnotenisový turnaj Topoľčianky, 7.1.2023
©2022 Topoľvár