Zimný štadión v Zlatých Moravciach – rozpis na tento týždeň

Aktuálny rozpis: https://www.hczm.sk/?page_id=4786

Zodpovedný vedúci ( Ing. Marian Pánik ) 0915722052

Prenájom ľadovej plochy 0911031654 zimnystadion@hczm.sk

.