Takto včera dopadlo hlasovanie za zvýšenie daní z bytov, domov, za psa…

foto: youtube.com / 15.12.2022 / ZlateMoravceInfo

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o dani z
nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (mat. č.2-2MZ-2022)


Vo VZN ide o zvýšenie daní občanov mesta Zlaté Moravce – zvýšenie dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroj


Za hlasovalo 11 poslancov:

3. Červený Vladimír, Ing. nezávislý kandidát
4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát
15. Šepták Pavel, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
16. Uhrinová Denisa, SME RODINA


Proti hlasovali 4 poslanci:

1. Balážová Marta, MVDr. KDH, ŠANCA, DS, SPOLU, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, OKS
2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát
10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát

Neprítomní na zastupiteľstve (ospravedlnili sa):

12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát
17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. nezávislá kandidátka


Uznesenie bolo schválené

DAŇ ZA PSA (kalendárny rok)

schválné na rok 2023:

a) v rodinných domoch 8,-€ (v roku 2022: 6,-€ / zvýšenie o 2€)

b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 45,-€ (v roku 2022: 35,-€ / zvýšenie o 10€)

c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ 50,-€ (v roku 2022: 25,-€ / zvýšenie o 25€)DAŇ Z BYTOV ( cena za m2 / rok)

rok 2019: 0,171 €
rok 2020: 0,205 €
rok 2021: 0,205 €
rok 2022: 0,205 €
schválené 2023: 0,300 €

Zvýšenie dane za byt / rok:
30m2 byt:
rok 2022: 6,15€
rok 2023: 9€

zvýšenie: +3,15 €

40m2 byt:
rok 2022: 8,20 €
rok 2023: 12 €

zvýšenie: +4,20 €

50m2 byt:
rok 2022: 10,25 €
rok 2023: 15 €

zvýšenie: +4,75 €

60m2 byt:

rok 2022: 12,30 €
rok 2023: 18€

zvýšenie: +5,70€

70m2 byt:
rok 2022: 14,35€
rok 2023: 21€

zvýšenie: +6,65€

80m2 byt:
rok 2022: 16,04 €
rok 2023: 24€

zvýšenie: +7,96€

Videozáznam: BOD 11 ( trvanie: cca 7min / 24:50 – 32:05)

MATERIÁLY:

mat.-c.2-2MZ-2022.pdf

mat.-c.2b-2MZ-2022.pdf

mat.-c.2c-2MZ-2022.pdf


MATERIÁLY (pdf)

mat.-c.2-2MZ-2022.pdf

mat.-c.2b-2MZ-2022.pdf

mat.-c.2c-2MZ-2022.pdf