Dňa 15.12.2022 sa bude konať Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, na ktorom budú poslanci rozhodovať aj o zvýšení ročnej dane za byt.

zdroj: 30. november 2022 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

DAŇ Z BYTOV ( cena za m2 / rok)

rok 2019: 0,171 €
rok 2020: 0,205 €
rok 2021: 0,205 €
rok 2022: 0,205 €
návrh 2023: 0,300 €

Zvýšenie dane za byt / rok:
30m2 byt:
rok 2022: 6,15€
rok 2023: 9€

zvýšenie: +3,15 €

40m2 byt:
rok 2022: 8,20 €
rok 2023: 12 €

zvýšenie: +4,20 €

50m2 byt:
rok 2022: 10,25 €
rok 2023: 15 €

zvýšenie: +4,75 €

60m2 byt:

rok 2022: 12,30 €
rok 2023: 18€

zvýšenie: +5,70€

70m2 byt:
rok 2022: 14,35€
rok 2023: 21€

zvýšenie: +6,65€

80m2 byt:
rok 2022: 16,04 €
rok 2023: 24€

zvýšenie: +7,96€

Návrh VZN 4v1_2023_MsZ – pdf