Dňa 15.12.2022 sa bude konať Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, na ktorom budú poslanci rozhodovať o zvýšení poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

zdroj/foto: 30. november 2022 | facebook.com | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce, foto-FB Technické Služby mesta Zlaté Moravce

Návrh na rok 2023:

Sadzba poplatku a hodnota koeficientu
1. Mesto Zlaté Moravce stanovuje sadzby poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu:
a) 0,0822 EUR paušálne za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby – nepodnikateľov,
čo predstavuje po zaokrúhlení 30,- EUR za osobu a rok,

b) 0,0305 EUR za jeden liter komunálnych odpadov za nevážený množstvový zber
komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby–podnikateľov,
c) 0,0400 EUR za jeden kilogram drobných stavebných odpadov za vážený množstvový
zber bez obsahu škodlivín.

——

DISKUSIA: (22 komentárov)
facebook.com/zlatemoravce

Poplatky za komunálne odpady v predchádzajúcich rokoch ( osoba / rok)

rok 2019: 17,-€
rok 2019: 17,-€
rok 2020: 22,-€
rok 2021: 22,-€
rok 2022: 22,-€
návrh 2023: 30,-€

——

Návrh VZN KO 2023 – pdf