Plánované prerušenie distribúcie elektriny 7.12.2022

zdroj: 5. december 2022 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 07.12.2022 07:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 07.12.2022 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:

V čase od 07:30:00 hod. do 15:30:00 hod.:
DOBŠINSKÉHO č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,34,36,38,40,42/VE
ODBOJÁROV č. 18
POTOČNÁ č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11/3164,12,13,13/VE
PRIEMYSELNÁ č. 3,5/D2,5/D4,7/D3
RÁZUSOVA č. 31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,56,58,60,62,64,64/A,64/B,64/PRI,66
24ZZS40229670006 RÁZUSOVA 64/OP, ZLATÉ MORAVCE