Obchodná akadémia Zlaté Moravce Deň otvorených dverí 7.12.2022

zdroj: 30. november 2022 | 9:31 | facebook.com | oazm.edupage.org | Obchodná akadémia Zlaté Moravce