Priebežné výsledky – VÚC Nitra / obvod Zlaté Moravce: