Obec Skýcov
(16.10.2022, 10:39)

S hlbokým zármutkom sme dnes prijali správu, že nás dnes ráno navždy opustila vo veku 91 rokov naša spoluobčianka Pavlínka Matejova. Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Teta Pavlínka, budete nám chýbať …
S úctou Tomáš Kolembus

>>Smútočné oznámenia – archív

Obec Skýcov
foto: 16.10.2022 / pridané: 17.10.2022

>>Smútočné oznámenia – archív