Voľné pracovné miesto – Domov v prírode, Obyce

13.10.2022
Pomocný pracovník údržby budov a areálov

Mzdové podmienky: Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 762 € mesačne
Náplň práce pomocné práce súvisiace s údržbou a správou budov, pracovná doba sa delí počas dňa nasledovne 6:00-10:00 a 18:00-20:00, pohotovosť na telefóne pre prípady havarijných stavov napr. porucha výťahu, výpadok elektriny, živelné pohromy, sneh vzhľadom k tomu, že zariadenie je umiestnené mimo obce a je potrebné okamžité odstránenie havárií kvôli ohrozeniu životov a zdravia klientov zariadenia sociálnych služieb, prevoz klientov v prípade akútnych problémov za nepriaznivého počasia
Viac info / kontakt —> sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Domov v prírode, n.o.

>> Voľné pracovné miesta – viac ponúk