Marta Balážová, poslankyňa MSZ v ZM

28.09.2022, facebook.com

INFORMÁCIA O OBNOVE BYTOVÉHO DOMU NA ROVŇANOVEJ

Kontaktujú ma seniori bývajúci v DOS na Rovňanovej ulici s otázkou, kedy sa bude rekonštruovať ich bytový dom, keďže im to bolo vedením mesta sľúbené. Preto som si informácie žiadala od primátora v zmysle zákona o prístupe k informáciám, rovnako som sa na to pýtala na poslednom rokovaní MsZ.

Z odpovede je zrejmé, že v súčasnosti sa obnova bytového domu robiť nebude. Vraj ministerstvo práce uviedlo, že toto naše sociálne zariadenie nespĺňa podmienky na udelenie súhlasu s obnovou a preto mesto nemohlo podať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania, cez ktorý chcelo obnovu domu financovať. Mesto vraj hľadá iné zdroje financovania.

Nie je mi celkom jasné, ako mohlo k uvedenej situácii dôjsť, prečo si mesto neoverilo podmienky predtým, ako začalo v danej veci konať a primátor 9.12.2021 podpísal zmluvu so zhotoviteľom, ktorý mal práce realizovať.

Obnova zariadenia sociálnych služieb

Číslo:GEN_602/2021
Zmluvná strana 1:Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zmluvná strana 1 IČO:00308676
Zmluvná strana 2:Metrostav Slovakia a.s.
Zmluvná strana 2 IČO:47144190
Názov:Zmluva o dielo
Predmet:Obnova zariadenia sociálnych služieb
Cena:1 263 151,62 €
Dátum uzavretia zmluvy:9.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:10.12.2021
Dátum účinnosti zmluvy:11.12.2021
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:PaedDr. Dušan Husár
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:primátor mesta
Poznámka:

ZMLUVA – PDF

Diskusia na MSZ (22.09.2022) (video nastavené od 3 hod 53 min)
MVDr. Marta Balážová, poslankyňa
Ing. Júlia Bacigálová, vedúca oddelenia, referát životného prostredia a drobných stavieb
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta