Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Terénny pracovník/ Terénna pracovníčka (zastupovanie počas dlhodobej PN)