Prerušenie distribúcie elektriny 27.9.2022 – oboznámenie verejnosti
 

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 27.09.2022
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 07:30:00 hod. do 11:30:00 hod.:
CES BERNOLÁKOVA č. 94
DLHÁ č. 24/VE,26,26/A,27,27A,29,29/PR,30,31,31/A,32,33,33/VE,34,35,36,37,37/A,38,39,40,41,42,43,44/VE,45,46,46/B,46/
ZA,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58/A,59,60,61,62,63,63/ZA,64,64/VE,65,66,67,68,70,72,76,78,78/VE,80,80/VE,82,82/
ZA,84,86,88,90,94,94/VE,96
JESENSKÉHO, J. č. 1,1/VE,1/ZA,2/VE,2/ZA,3,4,5,6,6/ZA,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17/
ZA,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,394
KOLLÁROVA č. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22/A,23,24/ZA,25,26,27,28,29,30,30/A,31,32,32/B,32/
ZA,33,34,35,36,36/VE,37,39,41,43
VAJANSKÉHO č. 2,3,4,5,5/VE,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/
ZA,23A,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,40/VE,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/ZA,250/1
ŠTÚROVA č. 2,23

Dátum a hodina začiatku: 27.09.2022 07:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 27.09.2022 11:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40228710000 VAJANSKÉHO 5/OP, ZLATÉ MORAVCE
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Prerušenie distribúcie elektriny 28.9.2022 – oboznámenie verejnosti
 

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 28.09.2022
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 15:30:00 hod.:
CES BERNOLÁKOVA č. 94
DLHÁ č.24/VE,26,26/A,27,27A,29,29/PR,30,31,31/A,32,33,33/VE,34,35,36,38,40,42,44/VE,46/B, 

JESENSKÉHO, J. č. 1,1/VE,1/ZA,2/VE,2/ZA,3,4,5,6,6/ZA,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17/
ZA,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,394
KOLLÁROVA č. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22/A,23,24/ZA,25,26,27,28,29,30,30/A,31,32,32/B,32/
ZA,33,34,35,36,36/VE,37,39,41,43
VAJANSKÉHO č. 2,3,4,5,5/VE,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/
ZA,23A,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,40/VE,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/ZA,250/1
ŠTÚROVA č. 2,23

Dátum a hodina začiatku: 28.09.2022 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 28.09.2022 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40228710000 VAJANSKÉHO 5/OP, ZLATÉ MORAVCE
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.