Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK
1. Branislav Becík – facebook.com 
2. Artur Bekmatov – facebook.com
3. Milan Belica – facebook.com
4. Tibor Csenger – facebook.com
5. Martina Holečková – facebook.com
6. Renáta Kolenčíková – facebook.com
7. Martin Kusenda – facebook.com
8. Lukáš Kyselica – facebook.com
9. Peter Pukan – facebook.com
10. Milan Španír – facebook.com
11. Oliver Štaudner – facebook.com

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK


1. Branislav Becík – facebook.com 


2. Artur Bekmatov – facebook.com


3. Milan Belica – facebook.com

4. Tibor Csenger – facebook.com


5. Martina Holečková – facebook.com


6. Renáta Kolenčíková – facebook.com


7. Martin Kusenda – facebook.com


8. Lukáš Kyselica – facebook.com


9. Peter Pukan – facebook.com


10. Milan Španír – facebook.com


11. Oliver Štaudner – facebook.com