Volebný obvod č. 8 – ZLATÉ MORAVCE

(Počet zaregistrovaných kandidátov: 22. Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3.)