Cestovanie MHD v ZM bude v tento deň zdarma+ dôvod, cestovný poriadok…

Európsky týždeň mobility.

O Z N A M
Mesto Zlaté Moravce oznamuje všetkým občanom, že
dňa 22.09.2022 bude cestovanie mestskou hromadnou dopravou zdarma z dôvodu zapojenia sa Mesta Zlaté Moravce do kampane Európsky týždeň mobility.

zlatemoravce.eu / Zverejnené 16.9.2022

Mestská doprava Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach premávajú 3 linky mestskej hromadnej dopravy. Linkový cestovný poriadok ponúka súhrnný prehľad všetkých spojov danej linky, tak ako to poznáte z knižných cestovných poriadkov.

ČísloLinkový cestovný poriadok
407 101 Železničná stanica – Námestie A. Hlinku – Železničná stanica
407 102 Železničná stanica – Danfoss
407 104 Autobusová stanica – Prílepy

arriva.sk / Cestovný poriadok platný od 12.12.2021