VOLKOVCE: Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
Volkovce, 29.10.2022
Kandidáti pre voľby starostu obce
1. Tomáš Kozolka, Ing., 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9
Volebný obvod č. 1
Kandidáti:
1. Rastislav Frajka, Ing., 48 r., technik, nezávislý kandidát
2. Cyril Gašparík, 29 r., recepčný, nezávislý kandidát
3. Jana Hoksová, Mgr., 44 r., advokátka, nezávislý kandidát
4. Rastislav Chren, 46 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
5. Jozef Jurík, 54 r., stavebný robotník, nezávislý kandidát
6. Jozef Jurík, Ing., 30 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Vladislav Kováč, Ing., 35 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
8. František Kozolka, Ing., 56 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
9. Ľudovít Kozolka, Ing., 58 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
10. Ondrej Kozolka, JUDr., 63 r., starosta obce, nezávislý kandidát
11. Peter Kozolka, Ing., 41 r., technik, nezávislý kandidát
12. Mária Segíňová, Bc., 65 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát
13. Ivan Sopko, 59 r., stavebný technik, nezávislý kandidát