VIDEO: Do 3. bloku v Mochovciach sme zaviezli posledné palivové kazety

zdroj: 13. september 2022 | 16:00 | facebook.com | Slovenské elektrárne

Palivo do 3. bloku Mochoviec už máme zavezené, skončili sme kontrolu a začíname s montážou reaktora. Včera sa boli na správnosť zavezenia kaziet pozrieť inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) aj Úradu jadrového dozoru SR. Kontrola bola ukončená s potvrdením správnosti zavezenia. 👍 Pozrite si, ako sme dopravili posledný zásobník s palivom.

 

Palivo do 3. bloku elektrárne Mochovce je už zavezené

zdroj: 12. september 2022 | seas.sk | Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne v pondelok 12. septembra popoludní ukončili zavážanie paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Proces odštartoval zavezením prvej palivovej kazety v piatok, 9. septembra o 01:15, čím sa tretí blok oficiálne stal jadrovým zariadením.

Každé zavezenie aktívnej zóny reaktora palivom sa vykonáva podľa vopred pripraveného a schváleného programu, ktorý detailne popisuje, ktorá palivová kazeta bude na ktorej pozícii v reaktore umiestnená. V reaktore je 312 pozícií pre palivové kazety a 37 pozícií pre regulačné kazety s absorbátorom. Zavezením paliva do reaktora sa celý proces spúšťania iba začína.

Správnosť zavezenia kaziet potvrdzujú inšpektori UJD a MAAE

Kontrolu zavezených kaziet robia inšpektori Úradu jadrového dozoru, spolu s expertmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorí sú prítomní priamo v reaktorovej sále 3. bloku elektrárne.

Po kontrole môžu Slovenské elektrárne pristúpiť k ďalším aktivitám spúšťacích prác – nasledujúcimi míľnikmi sú montáž reaktora, predkritické testy, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania. Všetky tieto kroky sú súčasťou tzv. fyzikálneho spúšťania, ktoré trvá približne šesť týždňov.

Prvé megawatthodiny v sieti

V ďalšej fáze tzv. energetického spúšťania sa postupne zvyšuje výkon reaktora a vykonáva sa množstvo testov. Aj takých situácií, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke nikdy nezažije. Výkonová hladina sa zvyšuje postupne, až napokon reaktor dosiahne 100 percent výkonu. Až v tejto druhej fáze spúšťania sa prvé megawatthodiny z nového bloku v Mochovciach dostanú do slovenskej elektrizačnej sústavy a elektrina vyrábaná bez emisií oxidu uhličitého prvý raz rozsvieti žiarovky v našich domácnostiach.

Ukončenie spúšťania a skúšobná prevádzka

Spúšťanie je zavŕšené 144-hodinovým preukazným chodom 3. mochovského bloku na jeho plnom výkone. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už v roku 2023 stane energeticky sebestačné. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.