Prerušenie distribúcie elektriny 13.9.2022
 

zdroj: 9. september 2022 | zlatemoravce.eu |

Vážení občania,

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.09.2022
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 10:00:00 hod.:
PALÁRIKOVA č. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,14/-,15,15/VE,18,19,20,21,22,23,23/A,24,26,29,29/ZA,31,32,33,35

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.