Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

zdroj: 9. september 2022 | 01:30 | facebook.com | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

POWER UP!

Práve teraz sa zaváža jadrové palivo do tretieho bloku v Mochovciach. Udialo sa tak hneď potom, ako nadobudlo právoplatnosť druhostupňové povolenie pre tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora sa navezie celkovo 349 palivových tyčí v najbližších približne 108 hodinách. Priamo na mieste je i minister hospodárstva v demisii Richard Sulik.

Ide o historický moment, ktorý završuje neslávne známy nekonečný príbeh výstavby. Ale čo bolo, bolo, niekoľkoročná snaha priniesla práve svoje ovocie. Symbolicky v čase, kedy slobodný svet trápia vysoké ceny energií, Slovensko zvyšuje produkciu zelenej elektriny z 52 % na 65 %. Stane sa tak európskym lídrom vo výrobe elektriny z jadra.

Slovenské elektrárne

zdroj: 9. september 2022 | 07:28 | facebook.com | Slovenské elektrárne

Dnes o 01:16 sme zaviezli do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce prvú palivovú kazetu. Samotná zavážka trvá 108 hodín, nasledujú montáž reaktora, predkritické testy, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania. Po absolvovaní všetkých skúšok by mal jadrový blok dosiahnuť 100-percentný výkon do konca roka 2022.

Z pohľadu výroby elektriny sa Slovensko stane budúci rok energeticky sebestačné. 👍 Viac info v tlačovej správe. 👇

Slovenské elektrárne dnes začali uvádzať 3. blok Mochoviec do prevádzky

zdroj: 9. september 2022 | seas.sk | Slovenské elektrárne

V piatok 9. septembra o 01:16 Slovenské elektrárne zaviezli do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce prvú palivovú kazetu. Po absolvovaní skúšok by mal jadrový blok dosiahnuť 100-percentný výkon do konca roka 2022.

Tretí mochovský blok už nie je vo fáze výstavby, po zavezení prvej palivovej kazety sa stal piatym jadrovým blokom prevádzkovaným na Slovensku. Slovenské elektrárne v najbližších približne štyroch mesiacoch absolvujú postupne fázy fyzikálneho spúšťania, energetického spúšťania a záverečného 144-hodinového preukazného chodu 471-megawattového bloku na plnom výkone. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Mochovciach Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

„Dnes začíname písať novú kapitolu energetiky Slovenska i Európy. Ide o vyvrcholenie dlhoročného projektu, ktorý patrí k finančne aj infraštruktúrne najväčším a najnáročnejším v Európe. Po spustení na plný výkon budú Mochovce 3 pokrývať 13 % spotreby elektriny na Slovensku. Vďaka tomu naša krajina stáva sebestačnou. Zároveň budeme mať jeden z najčistejších energetických mixov v Európe. Dosiahnuť tento míľnik by nebolo možné bez ľudí zo Slovenských elektrární, našich dodávateľov a odborníkov z európskeho jadrového priemyslu, najmä zo Slovenska a Českej republiky. Patrí im poďakovanie.“

Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

Zavezením paliva sa to len začína

Zavezením paliva do reaktora sa 9. septembra celý proces spúšťania iba začína. Samotná zavážka trvá 108 hodín, nasledujú montáž reaktora, predkritické testy, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania.
Všetky tieto kroky sú súčasťou tzv. fyzikálneho spúšťania, ktoré trvá približne šesť týždňov.

Prvé megawatthodiny v sieti

V ďalšej fáze tzv. energetického spúšťania sa postupne zvyšuje výkon reaktora a vykonáva sa množstvo testov. Aj takých situácií, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke nikdy nezažije. Výkonová hladina sa postupne zvyšuje na 5, 20, 35, 55, 75, 90 a nakoniec 100 percent výkonu reaktora.

So zvyšujúcim sa tepelným výkonom reaktora stúpa množstvo pary, ktorá roztáča turbíny v elektrárni. Až v tejto druhej fáze spúšťania sa teda prvé megawatthodiny z nového bloku v Mochovciach dostanú do slovenskej elektrizačnej sústavy a elektrina vyrábaná bez emisií oxidu uhličitého prvý raz rozsvieti žiarovky v našich domácnostiach.

Ukončenie spúšťania a skúšobná prevádzka

Spúšťanie je zavŕšené 144-hodinovým preukazným chodom 3. mochovského bloku na jeho plnom výkone.
Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už v roku 2023 stane energeticky sebestačné. A dodávka elektriny zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., sa priblíži k 100 percentám. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Zavezeniu prvej kazety do reaktora predchádzalo oficiálne podpísanie druhostupňového rozhodnutia o uvedení zariadenia do prevádzky predsedníčkou ÚJD Martou Žiakovou, ktorým tento dokument nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. K podpisu predsedníčky ÚJD a odovzdaniu povolenia do rúk generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka došlo krátko po polnoci priamo na reaktorovej sále.

Zábery z prvého zavážania paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. V piatok 9. septembra o 01:16 zaviezli do reaktora prvú palivovú kazetu. Po absolvovaní skúšok by mal jadrový blok dosiahnuť 100-percentný výkon do konca roka 2022.

O Slovenských elektrárňach


Viac než 64,3 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární. Elektrina, ktorú dodávajú do siete, pokrýva približne 60 % spotreby krajiny. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 94 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon ku koncu roka 2021 bol 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Richard Sulik 

zdroj: 9. september 2022 | 00:51 | facebook.com | Richard Sulik 

Práve teraz: druhostupňové povolenie na Mochovce 3 nadobudlo právoplatnosť dnes o polnoci a okamžite sa začalo so zavážkou paliva. KONEČNE 🙂

Najbližších 108 hodin sa bude zavážať celkom 349 palivových týči, potom tlaková skúška a cca o mesiac prvá jadrová reakcia. Plný výkon bude od nového roku a cela elektrina pôjde pre domácnosti (v dnešných cenách). Všetko ako má byť 🙂

PS: na fotke sprava premiér predsedníčka UJD Žiaková, GR SE a.s. Strýček a ja