Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

zdroj: 6. september 2022 | 19:50 | facebook.com | gjkzm.sk | Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

Slávnosť otvorenia školského roka sa začala 5. septembra 2022 o 9:00 h v aule našej školy. Prítomných v úvode očarila klavírna skladba v podaní Tomáša Laštíka (II. B), ktorý hudobne sprevádzal Kristínu Šútorovú (II. B) pri prednese básne od Kristy Bendovej Keby tak ľudia.

Ako prvý sa ujal slova predseda Žiackej školskej rady Ivan Pinter, ktorý privítal všetkých pedagógov, súčasných študentov, ale aj bývalých absolventov, pripomenul aktivity ŽŠR a vyjadril snahu pokračovať v realizácii ďalších školských akcií. Po ňom sa slova ujala riaditeľka RNDr. Renáta Kunová, PhD., ktorá informovala prítomných o rekonštrukčných prácach spojených s tepelným hospodárstvom na našej škole a poprosila všetkých o dodržiavanie bezpečnosti v areáli školy. Okrem toho uviedla, že v tomto školskom roku bude na gymnáziu študovať 211 žiakov v ôsmych triedach štvorročného gymnázia, z ktorých špeciálne privítala žiakov prvých ročníkov a predstavila im triednych vyučujúcich – PaedDr. Ivana Kreškócziho v I.A a Mgr. Ľudmilu Minárovú v I.B. Ďalej vo svojom príhovore informovala o organizácii vyučovania v novom školskom roku a o projektoch, do ktorých sa škola plánuje zapojiť.

Záverečné slovo opäť patrilo predsedovi Žiackej školskej rady, ktorý poprial všetkým úspešný školský rok.

Slávnostnú bodku za programom dali tóny legendárnej skladby od Johna Lenona Imagine v klavírnom prevedení Tomáša Laštíka.