Centrum voľného času, Rovňanova 7, 95301 Zlaté Moravce, Po-Pi: 9,00-16,00 hod.

037/63 21184, e-mail: cvczmsk@gmail.com,

web: maros213.wordpress.com

Prihláška: prihlaska-do-zaujmovych-kruzkov-2022-2023

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠKOLSKOM ROKU 2022-2023

Anglický jazyk – najmenší
Anglický jazyk – začiatočníci
Anglický jazyk – pokročilí
Anglický jazyk – doučovanie
Tanečný krúžok – rôzne štýly
Strelecký krúžok
Stolnotenisový krúžok
Krúžok džuda
Krúžok Break dance
Argentínske tango – len dospelí

Príspevok rodičov na pravidelnú záujmovú činnosť je 30,-€ na škol.rok.
Príspevok rodičov do rodičovského združenia sú 2,-€ na školský rok.