NÁVRH VZN Záväznej časti územného plánu mesta Zlaté Moravce


Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 05.09.2022 do 20.09.2022:
Návrh VZN – pdf (162 strán, 2,5MB, text + 3 mapy)

Územný plán:
Dokumenty (2016 – 2020)