03.09.2022
Opakovaná dražba rodinného domu v Zlatých Moravciach, NIŽŠIA CENA!

Rodinný dom súp. č. 2200 na parc. č. 2829/72, katastrálne územie Zlaté Moravce Predmetom dražby je radový rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce, na rovinatom teréne. Rodinný dom má samostatný vstup z uličnej strany pozemku. Radový rodinný dom je situovaný na ulici Priemyselná 9 v zástavbe rodinných domov podobného charakteru. Je podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Podľa dostupných údajov bol daný do užívania v roku 1984.

Najnižšie podanie: 86 300 €
Minimálne prihodenie: 200 €
Cena zistená znaleckým posudkom: 115 000 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
viac foto / info
zdroj: aukcnaspolocnost.sk / 01.08.2022

REALITY – viac ponúk