Dostali sme zelenú na spustenie 3. bloku Mochoviec

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) dnes vydal povolenie na uvádzanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Ide o dôležitý míľnik najmä teraz, v čase energetickej krízy. K zavezeniu paliva do reaktora pristúpime bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. Tretí blok Mochoviec aj naši ľudia sú pripravení na spustenie. 👍

Slovenské elektrárne dostali povolenie spustiť 3. blok Mochoviec

seas.sk / 25.08.2022

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vydal povolenie na uvádzanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Rozhodnutiu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení, ktoré preukázali pripravenosť na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky.

„Spúšťanie jadrového bloku je dôležitý míľnik, je to skvelá správa pre našu spoločnosť aj pre Slovensko. Najmä teraz, v čase energetickej krízy. Tretí blok Mochoviec aj naši ľudia sú pripravení na spustenie. K zavezeniu paliva do reaktora pristúpime bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia,“ vyhlásil Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

Jadrové palivo do reaktora je už pripravené v sklade čerstvého paliva.

„Po zavezení paliva sa začne takzvané fyzikálne spúšťanie. Po jeho ukončení nasleduje etapa energetického spúšťania, keď sa postupne zvyšuje výkon reaktora. Na dosiahnutie stopercentného výkonu potrebujeme zhruba 18 týždňov,“ vysvetlil Martin Mráz, riaditeľ jadrovej elektrárne Mochovce.

Testy zavŕši preukazný chod

Fáza uvádzania do prevádzky sa končí po vykonaní všetkých testov v rámci fyzikálneho a energetického spúšťania, a to 144-hodinovým preukazným chodom na plnom výkone. Reaktorový blok začne dodávať elektrickú energiu do siete po prifázovaní jedného z generátorov, čo sa udeje pri 20-percentnom nominálnom výkone už počas energetického spúšťania.

„Našou najvyššou prioritou pri výrobe elektriny je vždy bezpečnosť, rovnako budeme pristupovať aj pri uvádzaní bloku do prevádzky. Máme desiatky rokov skúseností s prevádzkou jadrových blokov a tím medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí budú mať celý tento proces pod kontrolou.“

Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

Pripravenosť tretieho bloku na prevádzku preverili aj medzinárodné previerky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (misie Pre-OSART [1]) a Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (misia WANO [2]).

Manažéri jadrovej elektrárne vysvetľujú, ako prebieha spúšťanie 3. bloku Mochoviec.

Nový blok v kontexte energetiky na Slovensku

Na dostavbe sa zúčastnilo približne 450 dodávateľov. V čase vrcholu výstavby v Mochovciach na stavenisku pracovalo takmer 7-tisíc pracovníkov, ku koncu roka 2021 bolo na projekte odpracovaných vyše 107 miliónov človekohodín.

Slovenské elektrárne, najmä vďaka jadrovým elektrárňam, dodali vlani do siete 94 % energie bez emisií CO2. Ročná produkcia tretieho bloku ušetrí 2,6 miliónov ton emisií oxidu uhličitého, teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizlo viac ako milión osobných a nákladných áut.

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Po nábehu výroby sa stane Slovensko sebestačné v zásobovaní krajiny elektrinou.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom na prelome júna a júla 2022.