Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 15.08.2022 / pridané: 16.08.2022

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

13. augusta o 10:14  ·

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 13. augusta 2022 nás vo veku 60 rokov predišla do večnosti pani Barbora Novacká rod. Uhríková. Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená v utorok 16. augusta 2022 o 15:00 hod. Po rozlúčke v Dome nádeje budú telesné pozostatky zomrelej prevezené na kremáciu.
Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.
Nech odpočíva v pokoji!
info: 13.08.2022 / pridané: 15.08.2022

>>Smútočné oznámenia – archív

>>Smútočné oznámenia – archív