Polícia Slovenskej republiky 

1. augusta o 8:19  ·

🔴🔵POZOR! OD DNES SA ZVYŠUJÚ POKUTY ZA TELEFÓN ZA VOLANTOM❗️

Čísla nepustia, jednou z TOP 3 najčastejších príčin dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu vozidla v dôsledku „hrajkania sa“ s mobilom. Tento neduh slovenských šoférov je tak rozšírený a zároveň extrémne nebezpečný, že sme sa rozhodli zvýšiť pokuty za tento priestupok.

🔴TELEFONOVANIE

➡ Držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému „voľné ruky“/hands free sa stane ďalším porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

➡ Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur).

➡ Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

➡ Telefonovanie cez Hands free, čo je systém voľných rúk, je v aute v poriadku a povolený.

🔴POKUTY ZA RÝCHLOSŤ

➡ Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur.

➡ Avšak v prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.