Matica slovenská Topoľčianky
foto: 30.06.2022 / pridané: 05.07.2022

Dnes nás v pošte čakala táto smutná správa s prosbou o zverejnenie pre priateľov a známych zosnulej v Topoľčiankach. Nech odpočíva v pokoji!

>>Smútočné oznámenia – archív

>>Smútočné oznámenia – archív