Mesto ocenilo našich najlepších zdravotníkov

zdroj: zlatemoravce.eu / Peter Klimant

Mesto Zlaté Moravce udelilo ocenenia pre najlepších lekárov, zdravotníckych a sociálnych pracovníkov za rok 2021. Ceny boli odovzdané v pondelok 27. júna 2022 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu.

Ceny boli odovzdané na základe doručených návrhov, z ktorých boli vybraní tí najlepší. Laureátov ocenenia vyberala Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach.

Plakety zdravotníkom odovzdal primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár spoločne s členkou Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Erikou Kukučkovou. „Všetci z vás ocenených ste zasvätili prácu pomoci druhým, prijali kódex svojich profesií. Profesionalita, erudovanosť, odbornosť nech sú hlavnými znakmi vašej práce. Práce, ktorá je vaším poslaním. Veď práve svojou obetavou prácou, svojím prístupom k chorým posilňujete imidž lekára a sestry a zdravotného pracovníka, pestujete svoju zdravú sebadôveru, ale aj celkovo podporujete imidž zdravotnej starostlivosti v našom meste,“ povedala zdravotníkom Erika Kukučková. Zároveň im popriala do ďalších rokov veľa zdravia, pokoja a radosti.

Ocenenie získalo päť osobností: MUDr. Jarmila Dekrétová, Mgr. Jarmila Barátová, Mgr. Jana Harangozová, Anna Sukupová a Margita Pružinská.

Súčasťou programu bolo i hudobné vystúpenie. Zahrali žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.

Peter Klimant

foto
foto
foto
foto
foto