Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
 

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.06.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod.:

FIKT ZSE500 (POKRAČOVANIE NOVEJ) č. 5,5/BL,116,117,119,119/BL,119/PR,119/VE,119/ZA,120,120/VE,123,123/BL,124,127,127/VE,131,451/24,457/47,457/50,51,9004,9006,9007,9009,9009/A,9009/B,9161,9207
PRÍLEPSKÁ č. 451/23

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
 

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 30.06.2022 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 30.06.2022 11:00:00 hod.

Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS70204810005 FIKT ZSE500 (POKRAČOVANIE NOVEJ) 5/VE, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4000057306B FIKT ZSE500 (POKRAČOVANIE NOVEJ) 5/ZA, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS40004580002 FIKT ZSE500 (POKRAČOVANIE NOVEJ) 117/BL, ZLATÉ MORAVCE