Marta Balážová

20. júna o 13:53  ·

Ďakujem členom výboru mestskej časti I, za schválenie použitia finančných prostriedkov za rok 2022 určených pre našu mestskú časť v sume 10 000 eur na nákup hracích prvkov na Tekovskú ulicu.

Hracie prvky sú už cca 3 týždne osadené a dúfam, že prinášajú deťom aj rodičom radosť – viď foto

Členovia výboru z radov poslancov: MVDR. Marta Balážová, Ing. MPH. Marta Eckhardtová, PaedDr. Štefan Halgaš, Ing. Ľuboš Orolín, PaedDr. Pavol Petrovič, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová

Členovia výboru z radov odborníkov: Ivan Laktiš Oľga Krajniaková, Radovan Štekl, Jozef Škvarenina st., Ing. Milan Šumný, Mgr. Milan Galaba

Ďakujem aj ostatným poslancom MsZ, ktorí odsúhlasili na 22. rokovaní MsZ 7.10.2021 poslanecký návrh poslancov Marta Eckhardtová,Vicianovej, Petroviča a Balážovej vo výške 3000 eur na hracie prvky na Tekovskej.


Takto to vyzeralo , keď ma oslovili
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2977402795873548&id=100008115706565