Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia ), ktoré sa konalo dňa 20. 6. 2022 /pondelok/ o 8. 45 hod. v budove Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
 

Krízový štáb mesta Zlaté Moravce zasadal v súvislosti so zhoršujúcou pandemickou situáciou na Covid-19 medzi zamestnancami MsÚ.
Vedúca DOS a ZOS Mgr. Jana Bošiaková podala informáciu ohl’adom ZOS, DOS. V sociálnych zariadeniach je situácia stabilizovaná a bez zmien. Sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia.
Dnes prebehlo testovanie všetkých zamestnancov MsÚ na ochorenie Covid-19. Testovanie zamestnancov na MsÚ bude prebiehať podľa potreby.
Krízový štáb rozhodol, že z dôvodu ochrany zdravia je v budove MsÚ potrebné, aby zamestnanci MsÚ používali prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavali všetky hygienické opatrenia.
Dnes o 14. 00 hod. bude prebiehať dezinfekcia priestorov budovy MsÚ.
Krízový štáb odporúča, aby občania, ktorí vstúpia do budovy MsÚ, použili prekrytie horných dýchacích ciest.
Školy a školské zariadenia sú v prevádzke bez obmedzení.
Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konaťpodľa potreby a vývoja pandemickej situácie COVID-19.