17. mája Vyburanie jestvujúceho chodníka, odvoz na skládku
18. mája Rozprestretie kameniva, hutnenie
19. mája Montáž parkovych obrubníkov
25. mája Uprava kameniva, zrovnanie KSC a hutnenie
26. mája Betónová stabilizácia hotová
2. júna  Pokládka zámkovej dlažby
4. júna  Pracovná sobota, treba využiť pekne počasie👍
9. júna  Montaz mobiliaru a pokladka káblov

foto a info: Tonex Stavby

FOTO – facebook.com