FOTO: Materská škola sv. Alžbety, Zlaté Moravce – MDD, Zveropark (01.06.2022)

FOTO – mssvalzbety.edupage.org