17. mája Vyburanie jestvujúceho chodníka, odvoz na skládku
18. mája Rozprestretie kameniva, hutnenie
19. mája Montáž parkovych obrubníkov
25. mája Uprava kameniva, zrovnanie KSC a hutnenie
26. mája Betónová stabilizácia hotová

foto a info: Tonex Stavby

FOTO – facebook.com