Marta Balážová poslankyňa Mestského zastupiteľstva ZM

12. mája o 22:18  · Včera sa konalo verejné prerokovanie Návrhu územného plánu mesta. Je mi ľúto, že vedenie mesta Zlaté Moravce nezabezpečilo, aby boli poslanci mesta informovaní o tomto prerokovaní. Pozvánka bola zverejnená na úradnej tabuli mesta, ale poslanci predsa nemôžu denne kontrolovať úradnú tabuľu. V tejto súvislosti som včera zaslala primátorovi Husárovi email, v ktorom žiadam vysvetlenie – príloha. Dnes mi nikto neodpovedal, budem čakať a odpoveď zverejním.

Marta Balážová
Primátor a ani nikto z vedenia mesta si nenašli čas na odpoveď poslankyni mesta. Odpovedala úradníčka , že to bolo zverejnené na v súlade so zákonom atď…

Marta Balážová
V žiadosti som nehovorila o porušení zákona , pýtala som sa vedenia mesta – PREČO neinformovali poslancov o termíne verejného prerokovania Veď dovtedy boli poslanci pozývaní na stretnutia k územnému plánu – viď foto