Oftalmologická ambulancia, Zlaté Moravce,
MUDr. Jozef Kazík (K-oftal, s.r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 19.05.2022 do 20.05.2022

zastupujúci poskytovatelia:
MUDr. Danica Krištofíková (Oftalvid s.r.o.)
miesto prevádzky: Poliklinika, Bernolákova 24, 95301 Zlaté Moravce

tel: 037 / 6 422 711
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-15:00
Štvrtok: 7:00-15:00
Piatok: 7:00-15:00
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Obyce,
MUDr. Juraj Drinka (CADDÍK, s.r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 20.05.2022 do 20.05.2022

zastupujúci poskytovatelia:
MUDr. Rudolf Urbanovič (RUDMED, s.r.o.)
miesto prevádzky: OZS, Hviezdoslavova 2285/62, 95301 Zlaté Moravce

tel: 037 / 642 37 01
mobil: 0910 798 235
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 6:30-13:30
Streda: 10:00-16:00
Štvrtok: 6:30-14:00
Piatok: 6:30-13:00
Ambulancia vnútorného lekárstva,
MUDr. Anna Klimanová, Zlaté Moravce, (FEBRIS s.r.o.)
Neprítomnosť v ambulancii
od 20.05.2022 do 20.05.2022

zastupujúci poskytovatelia:
MUDr. Beatrix Varsányiová INT – NEF, s.r.o.
miesto prevádzky: Nám. A. Hlinku 2140/28, 95301 Zlaté Moravce

tel: 037/ 6 421 750
mobil: 0904 / 278 620
Ordinačné hodiny
Pondelok 6:00-14:00
Utorok 6:00-14:00
Streda 6:00-14:00
Štvrtok 6:00-14:00
Piatok 6:00-14:00