Lucia Ďuračová / skupina Zlaté Moravce na facebook.com

16.05.2022  · Ahojte. 🌞 Zazdieľajte s nami ostatnými, ako to vyzerá s kosením vo vašom okolí v ZM.Na niektorých miestach mám totiž pocit, že sa prechádzam džungľou a je to každoročný problém v ZM. Asi je to podobné, ako u cestárov s ich slávnou vetou, tentokrát upravenou na trávy : „Tráva nás opäť raz tento rok zaskočila!!! “ 😃🤦‍♀️🤷‍♀️

foto facebook: Lýdia Bieliková Augustínová

DISKUSIA

———————-

Plán kosenia verejnej zelene mesta Zlaté Moravce pre rok 2021
– zlatemoravce.eu (Zverejnené 24.5.2021)
 

Technické služby mesta Zlaté Moravce sa starajú o verejnú zeleň a zelené plochy v meste, preto je potrebné dôsledne sa pripraviť, aby bola starostlivosť vykonávaná plynulo.
K splneniu týchto úloh majú Technické služby mesta Zlaté Moravce nasledovné technické vybavenie:
a) krovinorez 6 ks
b) samochodná štvorkolka 1 ks
c) traktorová kosačka 3 ks
Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú kosenie podľa dôležitosti nasledovne:
1. sled dôležitosti:
1. mája, Prílepská, SNP, Župná, Nám. a. Hlinku, Bernolákova, Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská, Zelená, J. Kráľa, S. Chalúpku, Mojmírova, Kalinčiakova, Staničná, Priemyselná, Pribinova, Dlhá, Podjavorinskej, Nitrianska, Dobšinského, Rázusova, Čajkovského, Tekovská, Sládkovičova, Chyzerovecká; mestská časť Prílepy: Nová, Obecná.
2. sled dôležitosti:
ul. Mládeže, M. Benku, Školská, Brezová, Rovňanova, Obrancov mieru, E. M. Šoltésovej, Slov. Armády, Murgašova, Žitavské nábrežie, Moyzesova, Smetanová, J. C. Hronského, Kukučínova, Vansovej, Slavianska, Hurbanova, Kraskova. Palárikova, Pod dielami, B. S.Timravy, Slnečná, Tríbečská, Spojovacia, M. Urbana, Štefänikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Robotnícka, Hollého, Odbojárov, K. Kuzmányho, Janka Matušku.
3. sled dôležitosti:
všetky uličky, verejné priestranstvá, ktoré neboli vymenované v 1. a 2. slede dôležitosti, mestské parky, cintorín v Zlatých Moravciach, v Chyzerovciach a v Prílepoch.
Podľa vzniknutých situácií budú Technické služby mesta Zlaté Moravce operatívne riešiť a zabezpečovať zvládnutie vzniknutých problémov vzájomným informovaním a zaisťovaním koordinácie prác.
Plán kosenia sa môže meniť v závislosti od počasia.