Deň otvorených dverí u hasičov.
 

Pri príležitosti Sv. Floriána – patróna hasičov, Zlatomoravecká hasičská zbrojnica otvorila svoje brány pre deti MŠ a ZŠ.

Veľmi radi sme využili túto príležitosť a 13.5.2022 o 10,00 hod. navštívili predškoláci  z 3. a 5. triedy MŠ Dúha na Žitavskom nábreží svätyňu tých, ktorí sú ochotní napomáhať ľudom pred požiarmi a živelnými pohromami.

Milí ujovia – hasiči sa o nás postarali a ochotne poukazovali celý hasičský dopravný park. Potom sme využili možnosť, aby si deti vyskúšali ako sa sedí v záchrannom aute a čo všetko sa v ňom nachádza. Tety, ktoré tiež pracujú v hasičskej zbrojnici, pre nás pripravili rôzne zábavné aktivity – nájsť v bludisku správnu cestu k požiarnej zbrojnici, zakrúžkovať  oblečenie pre hasiča, priradiť predmety a veci k správnej číslovke a veľa ďalších zaujímavých úloh. Po ich splnení boli deti odmenené medailou a sladkosťami. Dostali sme aj darčeky pre  deti do MŠ – lietajúci tanier, nafukovaciu loptu, švihadlo a lego.

Najviac však deti potešilo, že si mohli vyskúšať vodnú hadicu a prácu s ňou. Ich úlohou bolo nasmerovať prúd vody na malé umelé fľaše, ktoré boli na lavici a zhodiť ich. Radostným výkrikom a jasaniu nebolo konca kraja.

Ďakujeme hasičom za krásny Deň otvorených dverí a želáme čo najmenej výjazdov.

                                                                                               MŠ Žitavské nábrežie 1