Prerušenie distribúcie elektriny 19.5.2022 – oboznámenie verejnosti
 

Vážení občania,

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 19.05.2022
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 07:30:00 hod. do 12:30:00 hod.:
BOTTOVA č. 1,2,3,4,5,6,7
CES CHYZEROVECKÁ č. 2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,25/BL,26,28,32,34,36,38,40,42,44,46
HRONSKÉHO, J.C. č. 2278/100
HURBANOVA č. 1,1/VE,3A,5,7,8,11,13,14/VE,15,17,19,21,4726/1,4728/1,4739/1
KRASKOVA č. 1/VE,2/A,10,14,16,351,351/OP
PRIBINOVA č. 60,62,64,66
SLAVIANSKA č. 1,1/VE,2,3,3/B,4,4/OP,5,5/A,6,7,8,9,9/B,10,11,11/B,12,13,13/B,14,15,15/B,16
VANSOVEJ, T. č. 1,2,3,4,4/VE,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18/ZA,19/-,22,2276/1,2278/59,2278/174
ZÁHRADNÍCKA č. 23/-,38
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.