Polícia SR – Nitriansky kraj 

20. apríla o 14:05  · SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE V OBJEKTE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI RIEŠENÍ VYSOKOPROFILOVÉHO INCIDENTU 🧨🏢🚨

👉 Organizačné zložky a útvary v pôsobnosti KR PZ v Nitre v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru služobne zaradenými na sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonali súčinnostné cvičenie pri narušení integrity v objekte Ministerstva vnútra SR.

👉 Samotné cvičenie poskytlo dostatočný priestor na nácvik činností krízového vyjednávania, preverenie činností skupiny riadenia, operačného strediska operačného odboru, pohotovostného policajného útvaru, ako aj ďalších zúčastnených zložiek KR PZ v Nitre a ich vzájomnej spolupráce.

✅ Cvičenie malo pozitívne ohlasy zo strany všetkých zúčastnených, čo prispelo k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce. 🤝

FOTO – klik na modré logo F: