Foto z facebooku:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
foto: 18.04.2022 / pridané: 02.05.2022

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

18. apríla o 9:02  · ZOMREL BÝVALÝ PREDSEDA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Ján Tužinský (* 29. marec 1951, Zlaté Moravce – † 15. apríl 2022)[1] bol slovenský prozaik, esejista, autor literatúry pre deti a mládež a bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu.

Vzdelanie získaval v Beladiciach a Zlatých Moravciach, neskôr študoval na prírodovedeckej fakulte, potom na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave teóriu kultúry. Po ukončení štúdia pracoval vo vydavateľstve Tatran, v Slovenskom rozhlase, kde bol v rokoch 1994 – 1997 jeho ústredným riaditeľom. V rokoch 1993 – 2002 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Na konci žil v Bratislave a pôsobil v Rádiu Devín.

Vo svojich dielach sa venoval otázkam podceňovaných spoločenských problémov, analýze životného štýlu súčasnej slovenskej inteligencie, no taktiež sa vracal do obdobia 2. svetovej vojny. Veľa priestoru venoval kritike, no jeho postupy vyznievajú skôr moralizátorsky. Spolupracoval s rozhlasom, pre ktorý napísal viacero pôvodných textov, ako aj dramatizácií diel zo svetovej literatúry.

>>Smútočné oznámenia – archív

>>Smútočné oznámenia – archív