Prerušenie distribúcie elektriny 29.4.2022 – oboznámenie verejnosti
 

Vážení občania,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 29.04.2022
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 14:00:00 hod. do 16:00:00 hod.:
CES BERNOLÁKOVA č. 3/VE,17,21,27,29,35,37,39,41,43,45,47
ŠTEFÁNIKOVA č. 5,5/VE,7,8,9,10,10/A,11,13,14,15,15/A,16,17,18,
19,20,21,22,23,23/ZA,24,25,27,28,28/ A,29,30,31,32,33,34,35,
36,36/VE,37,38,38/VE,39,40,41,42,43,44,45,46
ŠTÚROVA č. 6/VE,6/ZA


Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za porozumenie