Foto z facebooku:
Naše Beladice
foto: 22.04.2022 / pridané: 23.04.2022

22.04.2022  · Vážení občania, so zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 21.04.2022 nás vo veku 82 rokov opustil náš drahý duchovný otec Mons. Ján Pristač, kanonik Nitrianskej kapituly.
Posledná rozlúčka s naším duchovným otcom sa bude konať v nedeľu 24.04.2022.

Začiatok svätej omše bude o 15:00hod. a pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch.

Od 12:00 hod. do 14:00 hod. môžu občania vzdať poslednú úctu duchovnému otcovi Mons. Jánovi Pristačovi v miestnom farskom kostole. Priestory farského kostola budú vyhradené pre pozostalú rodinu a duchovných otcov. Pred farským kostolom bude veľkoplošná obrazovka, kde sa bude prenášať sv. omša.

Prosíme v mene organizátora miestnych občanov, ktorí sa zúčastnia na poslednej rozlúčke, aby prichádzali na obrad peši. Doprava na Hlavnej ulici v obci bude obmedzená, premávka bude koordinovaná políciou, dobrovoľníkmi a dobrovoľným hasičským zborom. Prosíme občanov o dodržiavanie pokynov..
Ďakujeme za pochopenie.

Nedeľná svätá omša vo farskom kostole o 11 : 00 hod. sa z dôvodu pohrebných obradov ruší.

>>Smútočné oznámenia – archív

>>Smútočné oznámenia – archív