Erasmus +

Pribinkári v Rumunsku

V týždni od 28. marca do 2. apríla 2022 sa naši žiaci Melany Kéryová (7.a), Dominika Filová (7.b), Henrieta Halúzová, Dávid Holub, Sofia Horniaková (8.a) a René Hitka (8.b) v sprievode vyučujúcich Ing. Miriam Bezuškovej a Mgr. Marianny Vavrovej zúčastnili mobility v rámci projektu Erasmus+ „Cross Into The Languages“. Hostiteľom projektového stretnutia bola Nemecké teoretické lýceum Johanna Ettingera. Na mobilite sa zúčastnilo 22 študentov a 9 učiteľov z Grécka, Litvy, Slovenska a Turecka.

Po oficiálnom otvorení stretnutia nasledovali prezentácie žiakov každej krajiny na tému jarných sviatkov. Popoludní sa konala prehliadka mesta Satu Mare. Študenti z Rumunska sprevádzali skupinky ostatných účastníkov, čím využili svoje anglické komunikačné zručnosti.

Organizátori pre nás pripravili pestrú paletu workshopov, kde boli simulované nielen aktivity z každodenného života, ale aj aktivity špecifické pre toto pôstne obdobie – maľovanie vajíčok pomocou rôznych techník, príprava tradičnej veľkonočnej syrovej hrudky, príprava koláčov, výroba dekoračných predmetov zo šúpolia, hrnčiarska dielňa, tvorivá korálková dielňa. Po návšteve Župného múzea sa žiaci oboznámili s históriou mesta a regiónu.

Do viacjazyčného anglicko-rumunsko-turecko-slovensko-grécko-litovského slovníka pribudli nové slová a slovné spojenia. Dojmy účastníkov boli prezentované na digitálnej výstave fotografií. Žiaci ju vytvorili zo svojich fotografií, zachytávajúcich celotýždenné aktivity, a odprezentovali.

Každá partnerská krajina zasadila na nádvorí strednej školy svoj vlastný „Erasmus Tree“, Na záver stretnutia študenti predviedli v angličtine, nemčine, litovčine, turečtine, gréčtine, slovenčine a rumunčine hymnu Európskej únie, ktorú sa spoločne naučili počas celého týždňa.

Ďalšie a zároveň posledné stretnutie tohto projektu sa uskutoční v máji v partnerskej škole Daily Junior High School of Petra v Grécku.

Mgr. Marianna Vavrová, Ing. Miriam Bezušková