Podávanie žiadostí o príspevok na ubytovanie odídencov za mesiac marec 2022
 

termín : do 07.04.2022 do 17.00 hod.

miesto podania: Mestský úrad v Zlatých Moravciach, číslo dverí: 210 – právnik úradu
v prípade potreby je možné volať t. č. 037/ 6923930 alebo 0917 714 815.

Vzory dokumentov na stiahnutie nájdete kliknutím na tento text.

Pokyny k podaniu žiadosti o príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok   sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.