Peter Kereš
Kúsok spomienky na časy nie tak dávno minulé… Tak spomínajte priatelia…. Najmä na stredisko v Čaradiciach, ktoré už neexistuje… a kde som osobne ja strávil každé leto od roku 1978 v tábore ako dieťa, vedúci oddielu a hlavný vedúci… A podobných športovo spoločenských akcií ako tá, ktorú vidíte sme tu urobili niekoľko…. Nuž čo… Čas letí….

VIDEO – youtube.com